ویدیو آموزشی نکته و تست حقوق جزا

ویدیو آموزشی نکته و تست حقوق جزا

کتاب تصویری

250,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.6
2 هزار

نکته: در این ویدیو آموزشی اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال نشده است

این ویدیو آموزشی، شامل بیش از 32 ساعت آموزش نکته و تست حقوق جزا دکتر عباس زاده ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه مکتوب آخر تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

در این ویدیو 900 سوال مهم و آزمونی مورد بررسی قرارار می گیرد و دلیل صحیح و غلط بودن گزینه ها شرح داده می شود

جهت دریافت دفترچه pdf سوالات مرتبط با این ویدیوی آموزشی می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید
1-مراجعه به سایت nokte.tabsareh.ir
2-ارسال عدد 5 به سامانه 50001126 و دریافت لینک دانلود
3- ارسال پیام در واتس اپ به شماره 09356703322

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 32 ساعت و 38 دقیقه
فرمت : mp4

جلسه اول سوالات 1 الی 4
جلسه دوم سوالات 5 الی 25
جلسه سوم سوالات 26 الی 40
جلسه چهارم سوالات 41 الی 43
جلسه پنجم سوالات 44 الی 57
جلسه ششم سوالات 58 الی 92
جلسه هفتم سوالات 93 الی 109
جلسه هشتم سوالات 110 الی 123
جلسه نهم سوالات 124 الی 136
جلسه دهم سوالات 137 الی 155
جلسه یازدهم سوالات 156 الی 158
جلسه دوازدهم سوالات 159 الی 166
جلسه سیزدهم سوالات 167 الی 188
جلسه چهاردهم سوالات 189 الی 198
جلسه پانزدهم سوالات 199 الی 223
جلسه شانزدهم سوالات 224 الی 243
جلسه هفدهم سوالات 244 الی 247
جلسه هجدهم سوالات 248 الی 266
جلسه نوزدهم سوالات 267 الی 273
جلسه بیستم سوالات 274 الی 294
جلسه بیستم و یکم سوالات 295 الی 308
جلسه بیستم و دوم سوالات 309 الی 320
جلسه بیستم و سوم سوالات 321 الی 329
جلسه بیستم و چهارم سوالات 330 الی 345
جلسه بیستم و پنجم سوالات 346 الی 354
جلسه بیستم و ششم سوالات 355 الی 401
جلسه بیستم و هفتم سوالات 402 الی 416
جلسه بیستم و هشتم سوالات 417 الی 425
جلسه بیستم و نهم سوالات 426 الی 450
جلسه سی ام سوالات 451 الی 462
جلسه سی و یکم سوالات 463 الی 476
جلسه سی و دوم سوالات 477 الی 481
جلسه سی و سوم سوالات 482 الی 489
جلسه سی و چهارم سوالات 490 الی 492
جلسه سی و پنجم سوالات 493 الی 497
جلسه سی و ششم سوالات 498 الی 507
جلسه سی و هفتم سوالات 508 الی 511
جلسه سی و هشتم سوالات 512 الی 514
جلسه سی و نهم سوالات 515 الی 519
جلسه چهلم سوالات 520 الی 529
جلسه چهل و یکم سوالات 530 الی 549
جلسه چهل و دوم سوالات 550 الی 554
جلسه چهل و سوم سوالات 555 الی 559
جلسه چهل و چهارم سوالات 560 الی 567
جلسه چهل و پنجم سوالات 568 الی 573
جلسه چهل و ششم سوالات 574 الی 591
جلسه چهل و هفتم سوالات 592 الی 598
جلسه چهل و هشتم سوالات 599 الی 608
جلسه چهل و نهم سوالات 609 الی 645
جلسه پنجاهم سوالات 646 الی 664
جلسه پنجاه و یکم سوالات 665 الی 722
جلسه پنجاه و دوم سوالات 723 الی 747
جلسه پنجاه و سوم سوالات 748 الی 761
جلسه پنجاه و چهارم سوالات 762 الی 782
جلسه پنجاه و پنجم سوالات 783 الی 800
جلسه پنجاه و ششم سوالات 801 الی 827
جلسه پنجاه و هفتم سوالات 828 الی 850
جلسه پنجاه و هشتم سوالات 851 الی 862
جلسه پنجاه و نهم سوالات 863 الی 877
جلسه شصتم سوالات 878 الی 890
جلسه شصت و یکم سوالات 891 الی 904

نظرات

س
سعید امام
1400/06/03

بسیار تند صحبت میکنند فرصت تمرکز به دانشجو نمیدهد شمرده و آهسته لطفا

از میان کتاب ها مشاهده همه