سوالات وکالت 99 به همراه پاسخ

سوالات وکالت 99 به همراه پاسخ

کتاب الکترونیکی

رایگان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.6
2 هزار

سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1399 به همراه کلید منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
اصول فقه
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری

از میان کتاب ها مشاهده همه