مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ماده به ماده

مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ماده به ماده

کتاب تستی

15,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.2
2 هزار

این کتاب تستی شامل حدود 1000 سوال آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد
در این کتاب ابتدا متن ماده نمایش داده می شود و سپس سوال هایی که از آن ماده طرح شده قابل مشاهده است
بعد از خرید کتاب می توانید در هر آزمون یا هر درس آزمون بدید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه را مشاهده نمایید

نوع کتاب:تست
مولف:اکرم علیزاده
ناشر:کتاب آوا

بخش اول:کلیات
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
بخش دوم:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم
مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
بخش سوم:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات
فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث سوم- صدور رأی
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول- مقدمات رسیدگی
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث سوم- صدور رأی
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول- تشکیلات
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
فصل هفتم- احاله
فصل هشتم- رد دادرس
بخش چهارم:اعتراض به آراء
فصل اول- کلیات
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
فصل چهارم- اعاده دادرسی
بخش پنجم:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول- کلیات
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
بخش ششم: هزینه دادرسی
بخش هفتم: سایر مقررات
پاسخنامه
بخش هشتم:آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول- کلیات
فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی
فصل سوم- صلاحیت
فصل چهارم کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول- ضابطان نظامی و تکالیف آنان
مبحث دوم- کارشناسی
مبحث سوم- احضار
مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت
مبحث پنجم- مرور زمان
فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی
فصل هشتم- اجرای احکام
فصل نهم- زندان ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی
بخش نهم: دادرسی الکترونیکی
بخش دهم:آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
بخش یازدهم:آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
بخش دوازدهم: سایر مقررات

نظرات

f
f ss
1400/07/12

با اینکه هنوز تستاش رو کامل نزدم، اما راضی نیستم.پاسخنامه ی خوبی نداره.در واقع فقط میگه با استناد به ماده فلان! و این کافی نیست. دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن تا قبل از هزینه کردن برای کتاب ها بتونیم تصمیم بگیریم

از میان کتاب ها مشاهده همه