مجموعه سوالات جزای اختصاصی ماده به ماده

مجموعه سوالات جزای اختصاصی ماده به ماده

کتاب تستی

15,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.2
2 هزار

این کتاب تستی شامل حدود 1500 سوال حقوق جزای اختصاصی به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد
در این کتاب ابتدا متن ماده قنمایش داده می شود و سپس سوال هایی که از آن ماده طرح شده قابل مشاهده است
بعد از خرید کتاب می توانید در هر آزمون یا هر درس آزمون بدید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه را مشاهده نمایید

نوع کتاب:تست
مولف:اکرم علیزاده
ناشر:کتاب آوا

کتاب دوم:حدود
بخش اول ـ مواد عمومی
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل پنجم- سبّ نبی
فصل ششم- مصرف مسکر
فصل هفتم- سرقت
فصل هشتم- محاربه
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم: قصاص
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم- تداخل جنایات
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم- راههای اثبات جنایت
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
فصل ششم- شرکت در جنایت
فصل هفتم- اکراه در جنایت
بخش دوم- قصاص نفس
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
فصل دوم- اجرای قصاص نفس
فصل سوم- اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم:دیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان دیه
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
مبحث اول - دیه مو
مبحث دوم ـ دیه چشم
مبحث سوم ـ دیه بینی
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
مبحث پنجم ـ دیه لب
مبحث ششم ـ دیه زبان
مبحث هفتم ـ دیه دندان
مبحث هشتم ـ دیه گردن
مبحث نهم ـ دیه فک
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل
مبحث دوم - دیه شنوایی
مبحث سوم - دیه بینایی
مبحث چهارم - دیه بویایی
مبحث پنجم - دیه چشایی
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
فصل ششم ـ دیه جراحات
فصل هفتم - دیه جنین
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت
کتاب پنجم: تعزیرات
‌فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
‌فصل دوم - در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی
‌فصل سوم - در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی
‌فصل چهارم - در تهیه و ترویج سکه قلب
‌فصل پنجم - جعل و تزویر
‌فصل ششم - در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی
‌فصل هفتم - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
‌فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
‌فصل نهم - در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
‌فصل دهم - در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
‌فصل یازدهم - در ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
‌فصل دوازدهم - در امتناع از انجام وظایف قانونی
‌فصل سیزدهم - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
‌فصل چهاردهم - در تمرد نسبت به مأمورین دولت
‌فصل پانزدهم - در هتک حرمت اشخاص
‌فصل شانزدهم - در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
‌فصل هفدهم - در جرایم علیه اشخاص و اطفال
‌فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
‌فصل نوزدهم - در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
‌فصل بیستم - در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
‌فصل بیست و یکم - در سرقت و ربودن مال غیر
‌فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
‌فصل بیست و سوم - ورشکستگی
‌فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
‌فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
‌فصل بیست و ششم - در هتک حرمت منازل و املاک غیر
‌فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتک حرمت
‌فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
‌فصل بیست و نهم - در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

قانون جرائم رایانه‌ای
بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم ـ سایر جرائم
فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
بخش سوم ـ سایر مقررات

از میان کتاب ها مشاهده همه