مجموعه سوالات جزای عمومی ماده به ماده

مجموعه سوالات جزای عمومی ماده به ماده

کتاب تستی

15,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4
2 هزار

این کتاب تستی شامل حدود 1000 سوال حقوق جزای عمومی به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد
در این کتاب ابتدا متن ماده نمایش داده می شود و سپس سوال هایی که از آن ماده طرح شده قابل مشاهده است
بعد از خرید کتاب می توانید در هر آزمون یا هر درس آزمون بدید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه را مشاهده نمایید

نوع کتاب:تست
مولف:اکرم علیزاده
ناشر:کتاب آوا

بخش اول:کلیات
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
بخش دوم: مجازات‌ها
فصل اول ـ مجازات‌های اصلی
فصل دوم ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش ششم ـ مسائل متفرقه

نظرات

م
مهدی محرم
1400/09/04

سلام تغیرات کاهش مجازات لحاظ شده یاخیر ممنونم

با سلام ، خیر اصلاحات در این کتاب اعمال نشده است

از میان کتاب ها مشاهده همه