ویدیوی آموزشی حقوق جزا

ویدیوی آموزشی حقوق جزا

کتاب تصویری

220,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
5
2 هزار

این ویدیو آموزشی، شامل بیش از 45 ساعت آموزش حقوق جزا ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه مکتوب آخر تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 45 ساعت و 7 دقیقه
حجم فایل: 5810 مگابایت
فرمت : mp4

جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 1
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 2
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 3
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 4
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 5
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 6
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 7
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 8
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 9
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 10
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 11
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 12
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 13
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلسه 14
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص – جلسه 15
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص – جلسه 16
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص – جلسه 17
جزای اختصاصی 1 – جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص – جلسه 18
جزای اختصاصی 1 – سوالات طبقه بندی شده – جلسه 19
جزای اختصاصی 2 – کلاهبرداری – جلسه 20
جزای اختصاصی 2 – کلاهبرداری – جلسه 21
جزای اختصاصی 2 – خیانت در امانت و صدور خاص آن – جلسه 22
جزای اختصاصی 2 – خیانت در امانت و صدور خاص آن – جلسه 23
جزای اختصاصی 2 – سرقت – جلسه 24
جزای اختصاصی 2 – سرقت – جلسه 25
جزای اختصاصی 2 – سرقت – جلسه 26
جزای اختصاصی 2 – سرقت – جلسه 27
جزای اختصاصی 2 – صدور چک پرداخت نشدنی – جلسه 28
جزای اختصاصی 2 – سوالات طبقه بندی شده – جلسه 29
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 30
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 31
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 32
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 33
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 34
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 35
جزای اختصاصی 3 – جرایم علیه امنیت – جلسه 36
جزای اختصاصی 3 – جعل و استفاده از سند مجعول – جلسه 37
جزای اختصاصی 3 – جعل و استفاده از سند مجعول – جلسه 38
جزای اختصاصی 3 – جعل و استفاده از سند مجعول – جلسه 39
جزای اختصاصی 3 – قلب سکه و ترویج سکه قلب – جلسه 40
جزای اختصاصی 3 – رضا و ارتشاء – جلسه 41
جزای اختصاصی 3 – سوالات طبقه بندی شده – جلسه 42
جزای اختصاصی 4 – جرایم رایانه ای – جلسه 43
جزای اختصاصی 4 – سوالات طبقه بندی شده – جلسه 44
جزای اختصاصی 4 – حدود – جلسه 45
جزای اختصاصی 4 – حدود – جلسه 46

از میان کتاب ها مشاهده همه