ترمینولوژی حقوق جزای اختصاصی معرب

ترمینولوژی حقوق جزای اختصاصی معرب

کتاب الکترونیکی

7,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
5
2 هزار

بحث در زمینه ی علم حقوق در دانشکده های حقوق ،حسب کشش و جاذبه ی درس برای دانشجویان متفاوت است،تجربه نشان داده است جز دانشجویانی با زمینه ی مطالعه ی قبلی یا کار علمی،بقیه ،مفاهیم علم حقوق را به آسانی هضم و تحلیل نمی کنند. این مشکل زمانی پیچیده تر می شود که مفاهیم حقوقی نیاز به تلفظ صحیح دارند.بعضاً بعضی دانشجویان واژه های حقوقی را درست تلفظ نمی کنند و یا معنای آن را نمی دانند که این خود مانعی بزرگ بر سر راه یادگیری و پیشرفت آن هاست.
همین مسئله باعث شد کتاب های ترمینولوژی حقوق جهت استفاده دانشجویان تدوین شود.
از ویژگی های این کتاب که واژه های حقوقی استخراج شده و معادل انگلیسی آن و معنای لغوی و حقوقی و فقهی آن به زبان ساده و روان نوشته شده و گاهاً برای درک بیش تر،واژه هایی از قوانین دیگر در ضمن آن آورده شده است.

مولفان:علیرضا شکربیگی-یحیی پیری
ناشر:کتاب آوا
تعداد صفحات:284 صفحه
شابک:9786003461802

نظرات

ط
طاهره احمدیان
1399/09/21

بسیارعالی

از میان کتاب ها مشاهده همه