کنوانسیون حقوق کودک (20 نوامبر 1989)

کنوانسیون حقوق کودک (20 نوامبر 1989)

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4
2 هزار

کتاب دربردارنده ی متن کنوانسیون حقوق کودک(20 نوامبر 1989) می باشد.
قابل استفاده برای دانشجویان حقوق در تمامی مقاطع و قضات و پژوهگران حقوقی.

کنوانسیون حقوق کودک(20 نوامبر 1989)

از میان کتاب ها مشاهده همه