1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

کتاب صوت و متن

35,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.5
2 هزار

کتاب صوتی 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی، مشتمل بر نکات مهم و آزمونی بوده، که با هدف مرور و جمع‌بندی مطالب منبع درسی حقوق مدنی، تدوین شده است. چنانچه نظر به اهمیت فراوان منبع درسی حقوق مدنی و کاربرد و وسعت مطالب مربوط به آن، تدوین و انتشار کلیه‌ی این مطالب به طور خلاصه و نکته‌ای در مجموعه‌ای منسجم (1560 نکته)، می‌تواند در جهت بالابردن توانایی و آمادگی هر چه بیشتر داوطلبان آزمون‌های حقوقی کمک شایانی نماید. همچنین در این اثر، مطالب به زبان حقوقی ساده و بدون تعقید نوشته شده است. از دیگر شاخصه‌های این کتاب، ارائه تعاریف مباحث مربوط به حقوق مدنی به صورت روان و در عین حال جامع، مقایسه موضوعات مرتبط با هم و استناد به مواد مهم قوانین خاص و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور می‌باشد.


از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تمام مطالب مهم و آزمونی درس حقوق مدنی (یک تا هشت) به‌گونه‌ای کوتاه و در قالب نکته جهت مرور و جمع‌بندی به رشته تحریر درآورده شده است؛

- موضوعات مشابه، در راستای یادگیری آسان‌تر مطالب، با هم مقایسه و وجه تشابه و تمایز آن‌ها بیان شده است؛

- تمامی نکات، منطبق با موضوعات مندرج در قانون مدنی و با نظمی خاص نگارش شده است؛

- استفاده از قوانین خاص مرتبط از جمله قانون روابط مؤجر و مستأجر، قانون حمایت خانواده، قانون مسئولیت مدنی، قانون امور حسبی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون اجازه‌ی رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و غیره؛

- استفاده از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و گاه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به تناسب مطالب.

نوع کتاب: صوت و متن
زمان فایل صوتی: 17 ساعت و 5 دقیقه
حجم فایل: 481 مگابایت
گویندگان:ژوبین دارابیان،مرآت بهنام
فرمت : mp3

بخش اول: حقوق اموال و مالکیت

اقسام حق مالی
انواع مال (اعیان و منافع)
مال مثلی و قیمی
اموال مصرف شدنی و قابل بقا
اموال منقول و غیرمنقول
تقسیم بندی حقوق
محدودیتهای ناشی از مجاورت املاک
تصرف در دیوار مشترک
مالکیت تبعی
قاعده ید
حق انتفاع
حق ارتفاق
ارتفاق تبعی
وقف
ویژگی های عقد وقف
شرایط صحت عقد وقف
شرایط مربوط به مال موقوفه
اداره مال موقوفه
عزل متولی
انعزال متولی
انحلال وقف
نظارت
اجاره دادن مال موقوفه
فروش مال موقوفه
فروش مال موقوفه
تقسیم مال موقوفه
تقسیم منافع موقوفه
‌ بخش دوم: حقوق تعهدات

تعریف عقد
اقسام عقود و ایقاعات
شرایط صحت قراردادها
ایجاب
قبول
عیوب اراده
اشتباه
اکراه
اهلیت
جهت معامله
شرایط مورد معامله
عدم امکان توافق برخلاف قانون آمره
آثار قراردادها
خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد
شروط ضمن عقد
معامله فضولی
سقوط تعهدات
بخش سوم: مسئولیت مدنی

ایفای ناروا
اداره مال غیر
غصب
معامله نسبت به مال مغصوب
رابطه بین مشتری و غاصب
استیفا
استیفا از مال غیر
قواعد عمومی مسئولیت مدنی به معنای خاص (اتلاف و تسبیب)
بخش چهارم: عقود معین

عقد بیع
اراده (قصد و رضا)
اهلیت
اوصاف مبیع
تعیین مبیع
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین
توابع مبیع
قدرت بر تسلیم مبیع
عارض شدن ناتوانی دایمی از تسلیم مبیع بعد از عقد و قبل از تسلیم
آثار بیع
انتقال مالکیت مبیع و ثمن
الزام به تسلیم مبیع
منافع مبیع
موعد، محل و مخارج تسلیم
ضمانت اجرای عدم تسلیم
حق حبس
سقوط حق حبس
ضمان معاوضی
تلف نمائات قبل از تسلیم
تأدیه ثمن
خیار تأخیر ثمن
خیار تفلیس
ضمان درک
ضمان عیوب پنهانی مبیع
خیارات
خیار مجلس
خیار حیوان
خیارات مشترک بین بیع و سایر عقود
خیار شرط
خیار رؤیت
خیار تخلف از وصف
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط (تخلف از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه)
تخلف از شرط فعل
خیار تخلف از شرط صفت
خیار تخلف از شرط نتیجه
احکام مشترک خیارات
انتقال مورد معامله و خیار شرط
اثر فسخ نسبت به تغییرات ایجاد شده در مبیع
بیع شرط
معاوضه
اجاره
اقسام اجاره
قواعد عمومی اجاره اراده و اهلیت
موضوع اجاره
انتقال منفعت به وسیله مستاجر
سلب حق انتقال به غیر از مستاجر
بیع شرط یا بیع خیاری در عقد اجاره
معلوم و معین بودن مورد اجاره
قدرت بر تسلیم و مشروع بودن منفعت
آثار اجاره
تعهدات موجر
تعهدات مستاجر
تعدی و تفریط
مسئولیت متصدی حمل و نقل
تغییر ندادن مصرف مورد اجاره
انحلال اجاره
بطلان اجاره
خیار عیب در عقد اجاره
پایان مدت اجاره
اجاره اشخاص
لزوم تعیین اجرت
آثار قرارداد اجاره اشخاص
عقد قرض
تفاوت قرض با عاریه
تفاوت قرض و بیع
اوصاف عقد قرض
انعقاد قرض
آثار قرض
جعاله
عقد شرکت
اقسام شرکتها براساس نوع و ترکیب آورده‌ها
اداره شرکت
انحلال شرکت
تقسیم عین، منفعت و دین
بطلان تقسیم
عقد صلح
موضوع صلح
آثار صلح
ودیعه
انعقاد ودیعه
اثر سپردن مال به محجور
انحلال ودیعه
آثار ودیعه
شرایط تحقق تقصیر
عاریه
مقایسه عاریه با پاره‌ای از عقود
انعقاد عاریه
آثار عاریه
تعهدات مستعیر
انحلال عاریه
عقد وکالت
انعقاد وکالت
اهلیت دو طرف
شرایط موضوع وکالت
آثار وکالت
طرف معامله واقع شدن وکیل با خود
مسئولیت وکیل
چگونگی اجرای وکالت
آثار وکالت نسبت به اشخاص ثالث
انحلال وکالت
امکان اسقاط یا محدودکردن حق فسخ
شرط وکالت ضمن عقد لازم یا جایز
عقد ضمان
آثار ضمان (ضمان نقل ذمه به ذمه)
اتحاد بین ضامن و مدیون اصلی
ضمان وثیقه‌ای و تضامنی
اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
نکته‌های مواد 710 و 712 ق.م
پرداخت ناروا از سوی ضامن
تعهد ضامنان
ترامی (تسلسل) و دور
حواله
اثر بطلان بیع در حواله
اثر فسخ بیع در حواله
اقاله حواله
کفالت
آثار کفالت
ترامی یا تسلسل
رابطه کفیل و مکفول
پایان کفالت
عقد رهن
انعقاد رهن
رهن مال مشاع
رهن مکرر
تعدد مرتهن
تعدد راهن
تعدد دیون
شروط ضمن عقد رهن
شرایط صحت رهن
خصوصیات مورد رهن
شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود
آثار رهن
‌بخش پنجم: شفعه، وصیت و ارث

شفعه
وصیت
وصی
ارث
بخش ششم: حقوق خانواده

ماهیت نکاح دایم
خواستگاری
نامزدی: مسئولیت مدنی
شرایط صحت نکاح
اشتباه در نکاح
شروط ضمن عقد نکاح
اهلیت در نکاح
حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
مهریه
انحلال نکاح
طلاق
اقسام طلاق
نکات پایانی حقوق خانواده

نظرات

ا
اسماعیل امیرالی
1400/09/22

سلام. با تشکر از زحمت های شما.لطفا قوانین خاص درس ها را اضافه کنید.

ط
طاهره احمدیان
1399/08/01

بسییااارعالی .

از میان کتاب ها مشاهده همه