سوالات وکالت 96 به همراه پاسخ

سوالات وکالت 96 به همراه پاسخ

کتاب الکترونیکی

رایگان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.8
2 هزار

سوالات آزمون وکالت سال 1396 به همراه کلید منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
اصول فقه
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری

نظرات

س
سنا باقرپور
1398/12/01

عالی عالی اپ خوبی هست.

ک
کامران پریز ابکان
1398/11/29

عالی بسیار اپلی کیشن عالی و خوب است سپاسگذارم

از میان کتاب ها مشاهده همه