سوالات وکالت 95 به همراه پاسخ

سوالات وکالت 95 به همراه پاسخ

کتاب الکترونیکی

رایگان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.2
2 هزار

سوالات آزمون وکالت سال 1395 به همراه کلید منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور

مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
اصول فقه
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری

نظرات

م
مجتبی حسینی
1398/09/01

عالیه فقط قیمت بسته ها افزایش داره

از میان کتاب ها مشاهده همه