500 پرسش برگزیده تعهدات

500 پرسش برگزیده تعهدات

کتاب تستی

7,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.5
2 هزار

این کتاب شامل 500 پرسش برگزیده حقوق تعهدات به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد.
پس از خرید این کتاب می توانید در بخش خودسنجی تست بزنید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه تشریحی را مشاهده نمایید.

نوع کتاب:تست
مولف:قائم الدین شعبانی حاجی
ناشر:چتر دانش

فصل اول: تعریف عقد و بیان اقسام عقود و معاملات

مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: اقسام عقود و معاملات
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معامله

مبحث اول: قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم: اهلیت طرفین معامله
مبحث سوم: مورد معامله
مبحث چهارم: جهت معامله
فصل سوم: اثر معاملات

مبحث اول: قواعد عمومی
مبحث دوم: خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد
مبحث سوم: اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
‌ فصل چهارم: شروط ضمن عقد

مبحث اول: اقسام شرط
مبحث دوم: احکام شرط
فصل پنجم: معاملات فضولی

فصل ششم: سقوط تعهدات

مبحث اول: وفای به عهد
مبحث دوم: اقاله
مبحث سوم: ابراء
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
مبحث پنجم: تهاتر
مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه

نظرات

ص
صبا سرهنگی
1398/09/03

چرا ایین کیفری ندارید؟

کتاب 500 پرسش کیفری در دسته بندی کتاب های صوتی وجود دارد، بزودی به صورت کتاب تستی هم به سایت اضافه خواهد شد

از میان کتاب ها مشاهده همه