500 پرسش برگزیده جزای عمومی

500 پرسش برگزیده جزای عمومی

کتاب تستی

7,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.7
2 هزار

این کتاب شامل 500 پرسش برگزیده جزای عمومی به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد.
پس از خرید این کتاب می توانید در بخش خودسنجی تست بزنید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه تشریحی را مشاهده نمایید.

نوع کتاب:تست
مولف:گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
ناشر:چتر دانش

سؤالات

فصل اول: کلیات «منابع و مکاتب حقوق کیفری»
فصل دوم: تعاریف جرم
فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل چهارم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل پنجم: قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری
فصل ششم: مجازاتها «اصلی، تبعی و تکمیلی»
فصل هفتم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل هشتم: تعویق صدور حکم
فصل نهم: تعلیق اجرای مجازات
فصل دهم: نظام نیمه آزادی و آ‌زادی مشروط
فصل یازدهم: مجازاتهای جایگزین حبس
فصل دوازدهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل سیزدهم: سقوط مجازات
فصل چهاردهم: شروع به جرم
فصل پانزدهم: شرکت در جرم، معاونت در جرم و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل شانزدهم: تعدد و تکرار جرم
فصل هفدهم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل هجدهم: ادله اثبات در امور کیفری
پاسخنامه تشریحی

فصل اول: کلیات «منابع و مکاتب حقوق کیفری»
فصل دوم: تعاریف جرم
فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل چهارم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل پنجم: قانونی بودن جرایم
مجازاتها و دادرسی کیفری
فصل ششم: مجازاتها «اصلی، تبعی و تکمیلی»
فصل هفتم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل هشتم: تعویق صدور حکم
فصل نهم: تعلیق اجرای مجازات
فصل دهم: نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط
فصل یازدهم: مجازاتهای جایگزین حبس
فصل دوازدهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل سیزدهم: سقوط مجازات
فصل چهاردهم: شروع به جرم
فصل پانزدهم: شرکت در جرم، معاونت در جرم و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل شانزدهم: تعدد و تکرار جرم
فصل هفدهم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل هجدهم: ادله اثبات در امور کیفری

نظرات

N
Noora Honarbakhsh
1399/09/13

منطبق با قانون جدید هست؟

سلام خیر بروزرسانی نشده است

ص
صبا حیدری
1398/11/22

خوبه ممنون فیلم های نکته تست ازاساتیددیگرهم بزاریدلطفاممنون فیلم های خوبی هستند

ل
لیلا بهرامی
1398/10/05

عالیه

از میان کتاب ها مشاهده همه