500 پرسش برگزیده آ.د.کیفری (صوتی)

500 پرسش برگزیده آ.د.کیفری (صوتی)

کتاب صوت و متن

8,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
2.3
2 هزار

این کتاب صوتی شامل خوانش 500 سوال به همراه پاسخنامه تشریحی آیین دادرسی کیفری می باشد.

نوع کتاب:تست و صوت
مولف:گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
ناشر:چتر دانش

فصل 1: کلیات

بخش اول: تحولات، منابع، تعریف و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
فصل 2: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بخش اول: دادسرا و حدود صلاحیت آن
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش دوم: ضابطان دادگستری و تکالیف آن
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش سوم: وظایف و اختیارات دادستان
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش چهارم: وظایف و اختیارات بازپرس
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش پنجم: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش ششم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش هفتم: قرارهای تامین و نظارت قضایی
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش هشتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش نهم: تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش دهم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
فصل 3: دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

بخش اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش دوم: رسیدگی به ادله اثبات
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش سوم: رسیدگی در دادگاه های کیفری
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش چهارم: رسیدگی در دادگاه کیفری یک
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش پنجم: رای غیابی و واخواهی
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش ششم: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و احاله کیفری
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش هفتم: رد دادرس
فصل 4: اعتراض به آرا

بخش اول: کلیات و کیفیت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
بخش دوم: کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی
گفتار اول: سؤالات
گفتار دوم: پاسخنامه
فصل 5: اجرای احکام کیفری و هزینه دادرسی

بخش اول: سؤالات
بخش دوم: پاسخنامه
فصل 6: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

بخش اول: سؤالات
بخش دوم: پاسخنامه
فصل 7: آیین دادرسی جرایم رایانه ای

بخش اول: سؤالات
بخش دوم: پاسخنامه
فصل 8: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

بخش اول: سؤالات
بخش دوم: پاسخنامه

نظرات

م
مریم سودمی
1399/12/18

آیا اصلاحات 94درکتاب اعمال شده

با سلام ، بله اعمال شده است

م
محسن رضوی
1399/08/05

لطفا جزا رو هم بزارید

از میان کتاب ها مشاهده همه