700 نکته اصول فقه (صوت و متن)

700 نکته اصول فقه (صوت و متن)

کتاب صوت و متن

35,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.6
2 هزار

کتاب صوتی 700 نکته کلیدی اصول فقه، مشتمل بر نکات مهم و آزمونی بوده، که با هدف مرور و جمع‌بندی مطالب منبع درسی اصول فقه با بهره‌گیری از منابع مرجع سوالات آزمون‌های حقوقی از جمله اثر ارزشمند مبانی استنباط حقوق اسلامی مرحوم دکتر ابوالحسن محمدی، تدوین شده است. چنانچه با عنایت به تحلیلی و مفهومی بودن سوالات اصول فقه در آزمون وکالت، در این کتاب سعی شده است که مباحث اصولی با نثری ساده و روان به همراه ذکر مثال‌های حقوقی متعدد، بیان گردد. همچنین در این کتاب جهت آمادگی بیشتر و بالابردن دقت نظر داوطلبین، مطالب مهم نشانه گذاری شده و به سالی که از آن نکته در آزمون وکالت سؤال طرح شده، اشاره گردیده شده است.


از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تمامی مطالب مهم و آزمونی در قالب نکته جهت مرور و جمع‌بندی به طور منسجم تدوین شده‌ است؛

- جهت سهولت در یادگیری، نکات هر مبحث با بهره‌گیری از نمونه مثال‌های فقهی و حقوقی تبیین و تشریح شده است؛

- نکاتی که از اهمیت خاصی برخوردارند و ضروری است که داوطلبان به آن‌ها دقت ویژه‌ای داشته باشد، در ابتدای هر نکته، داخل پرانتز با ذکر عبارت «مهم» از سایر نکات متمایز گردیده‌ است؛

- نکاتی که در سال‌های مختلف آزمون وکالت از آن‌ها سؤال طرح شده، در انتهای هر نکته، داخل پرانتز به آن، با ذکر سال آزمون اشاره گردیده است؛

- برای تبیین بهتر برخی از نکات در انتهای آن‌ها، به کتب اساتید علم اصول، ارجاع داده شده است.

نوع کتاب: صوت و متن
زمان فایل صوتی: 9 ساعت و 6 دقیقه
حجم فایل: 256 مگابایت
گویندگان:ژوبین دارابیان،مرآت بهنام
فرمت : mp3

کلیات

فصل اول: مباحث الفاظ

فصل دوم: ادله استنباط احکام

فصل سوم: اصول عملیه و تعارض ادله

منابع و مأخذ

کلیات

الف) تعریف اصول فقه
ب) موضوع علم اصول فقه
ج) هدف از علم اصول فقه
‌ فصل اول: مباحث الفاظ

بخش اول: وضع الفاظ

تعریف وضع و اقسام آن
وضع تعیینی و تعیّنی
صورتهای وضع
حقیقت و مجاز
اقسام حقیقت
اصول لفظیه
ترادف و اشتراک
صحیح و اعم
مشتق
بخش دوم: اوامر

تعریف امر
اقسام حکم
حکم تکلیفی و وضعی
حکم مولوی و ارشادی
حکم واقعی و ظاهری
اقسام واجب
واجب عینی و کفایی
واجب تعبدی و توصلی
واجب تعیینی و تخییری
واجب مطلق و مشروط
واجب معلّق و منجّز
واجب اصلی و تبعی
واجب نفسی و غیری
واجب موقّت و غیرموقّت
واجب موسّع و مضیّق
واجب فوری و غیرفوری
بخش سوم: نواهی

تعریف نهی و متعلّق آن
نهی در عبادات و معاملات
امر به شیء‌ مقتضی نهی از ضدّ آن
وجه اشتراک و افتراق امر و نهی
بخش چهارم: مفاهیم

تعریف مفهوم و منطوق
اقسام منطوق
اقسام مفهوم
مفهوم موافق
مفهوم مخالف
مفهوم شرط
مفهوم وصف
مفهوم غایت
مفهوم حصر
مفهوم عدد
مفهوم لقب
بخش پنجم: عام و خاص

تعریف عام و خاص
اقسام عام
انواع مخصص
تخصیص اکثر
اجمال مخصّص
عمل به عام پیش از جستجوی مخصّص
وقوع مخصّص بعد از جملات متعدد
تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم
نسخ و اقسام آن
دوران امر بین تخصیص و نسخ
بخش ششم: مطلق و مقیّد

تعریف مطلق و مقیَد
تفاوت عام و مطلق
مقدمات حکمت
انصراف و اقسام آن
بخش هفتم: مجمل و مبیّن

نصّ
ظاهر
مجمل
مؤول
مبیّن
فصل دوم: ادله استنباط احکام

بخش اول: کتاب، سنّت و اجماع

قرآن
سنت
اقسام خبر
راویان خبر
اجماع
اقسام اجماع
بخش دوم: عقل

تعریف دلیل عقلی
اقسام دلیل عقلی
ملازمه بین حکم عقل و شرع
مقدمه واجب
اقسام مقدمه
اقسام مقدمه بر حسب مقام حاکم به توقف
اقسام مقدمه بر حسب اندازه‌ی وابستگی میان آن و ذی المقدمه
اقسام مقدمه بر حسب چگونگی وابستگی ذی المقدمه به آن
مقدمه حرام
قاعده اذن در شی مستلزم اذن در لوازم آن است
اقسام اذن
اقسام لازم
بخش سوم: سایر ادله

قیاس
اقسام قیاس
قیاس منصوص العله و مستنبط العله
قیاس اولویت و مساوات
قیاس جلیّ و خفیّ
قیاس مع الفارق
اصطلاح تنقیح مناط، تخریج مناط و وحدت ملاک
استصلاح یا مصالح مرسله
استحسان
اقسام استحسان
تفاوت استحسان و استصلاح
سد ذرایع و فتح ذرایع
عرف و عادت
تفاوت عرف و عادت
اقسام عرف
حجیّت عرف
شهرت و اقسام آن
بخش چهارم: امارات

تعریف دلیل و اقسام آن
اماره
حجیّت اماره
دلیل به معنی الاخص
تفاوت اماره و دلیل
اصل
تفاوت اماره و اصل
استثنائات اصل عدم حجیّت ظن
فصل سوم: اصول عملیه و تعارض ادله

تعریف اصل و تقسیمات آن
تفاوت اصول عملیه و اصول لفظیه
اقسام اصول عملیه
اصول محرزه و غیرمحرزه
بخش اول: اصل برائت

تعریف و تبیین
مجرای اصل برائت
مستندات اصل برائت
اصل عدم و تفاوت آن با اصل برائت
اصل اباحه و تفاوت آن با اصل برائت
بخش دوم: اصل تخییر

تعریف و تبیین
مجرای اصل تخییر
مستندات اصل تخییر
بخش سوم: اصل احتیاط

توضیح و تبیین
مجرای اصل احتیاط
اقسام شک در مکلف به
شبهه محصوره و غیرمحصوره
شبهه اقل و اکثر غیرارتباطی و ارتباطی
تعارض دو احتیاط
بخش چهارم: اصل استصحاب

توضیح و تبیین
ارکان استصحاب
قاعده یقین یا شک ساری
تفاوت قاعده یقین و اصحاب استصحاب
استصحاب قهقری
اقسام استصحاب
استصحاب وجودی
استصحاب عدمی
اصل عدم و تفاوت آن با استصحاب عدمی
استصحاب حکمی
استصحاب موضوعی
شک در مقتضی
شک در رافع
استصحاب کلی
تعارض استصحاب با سایر اصول و امارات
تعارض اصل استصحاب با اصل برائت
تعارض اصل استصحاب با اصل احتیاط
تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر
تعارض دو استصحاب
تعارض اصل استصحاب با قاعده ید
تعارض اصل استصحاب با قاعده صحت
تعارض اصل استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز
تعارض اصل استصحاب با قاعده قرعه
اصل تأخر حادث
اصل مثبت
بخش پنجم: تعادل و تراجیح

تعارض ادله
تزاحم
وجه اشتراک و افتراق تعارض و تزاحم
تراجیح
قاعده ترتّب
تخصیص
تخصّص
حکومت
ورود
جمع عرفی
منابع و مآخذ

نظرات

ی
یاسر صداقت
1399/12/22

سلام وقت بخیر وقتی کل نکته هارو یکبار دانلود کردیم وکتاب دریافت شد بعدتو افلاین نکته ها بازنمیشه ؟؟

با سلام در حالت آفلاین به کتابخانه و فایل هایی که قبلا دانلود کردید دسترسی خواهید داشت

م
محمد فلاح
1399/04/01

لطفاً کتاب ۷۵۰ نکته کلیدی متون فقه رو هم قرار بدید

از میان کتاب ها مشاهده همه