قانون جزا (صوت و متن) با اصلاحات 99

قانون جزا (صوت و متن) با اصلاحات 99

کتاب صوت و متن

30,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.9
2 هزار

این کتاب دیداری و شنیداری شامل متن قانون مجازات اسلامی به همراه روخوانی قانون می باشد.
دیدن و شنیدن همزمان متن موجب ماندگاری بهتر و ژرف تر مطلب در ذهن خواهد شد.
در صورت تمایل می توانید تنها شنونده قانون باشید.
پس از خرید کتاب می توانید آن را دانلود کرده و بدون نیاز به اینترنت از آن استفاده نمایید.

نوع کتاب: صوت و متن
زمان فایل صوتی: 10 ساعت و 3 دقیقه
حجم فایل: 253 مگابایت
گویندگان:ژوبین دارابیان،مرآت بهنام
فرمت : mp3

کتاب اول: کلیات
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
فصل چهارم: قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری
بخش دوم: مجازاتها
فصل اول: مجازتهای اصلی
فصل دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی
فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم: تعویق صدور حکم
فصل ششم: تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم: نظام نیمه آزادی
فصل هشتم: نظام آزادی مشروط
فصل نهم: مجازاتهای جایگزین حبس
فصل دهم: مجازتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم: سقوط مجازات
مبحث اول: عفو
مبحث دوم: نسخ قانون
مبحث سوم: گذشت شاکی
مبحث چهارم: مرور زمان
مبحث پنجم: توبه مجرم
مبحث ششم: اعمال قاعده درأ
بخش سوم: جرایم
فصل اول: شروع به جرم
فصل دوم: شرکت در جرم
فصل سوم: معاونت در جرم
فصل چهارم: سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم: تعدد جرم
فصل ششم: تکرار جرم
بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل اول: شرایط مسئولیت کیفری
فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری
بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اقرار
فصل سوم: شهادت
فصل چهارم: سوگند
فصل پنجم: علم قاضی
بخش ششم: مسائل متفرقه
کتاب دوم: حدود
بخش اول: مواد عمومی
بخش دوم: جرایم موجب حد
فصل اول: زنا
فصل دوم: لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم: قوادی
فصل چهارم: قذف
فصل پنجم: سبّ نبی
فصل ششم: مصرف مسکر
فصل هفتم: سرقت
فصل هشتم: محاربه
فصل نهم: بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم: قصاص
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم: تداخل جنایات
فصل سوم: شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم: راههای اثبات جنایت
فصل پنجم: صاحب حق قصاص
فصل ششم: شرکت در جنایت
فصل هفتم: اکراه در جنایت
بخش دوم: قصاص نفس
بخش سوم: قصاص عضو
فصل اول: موجب قصاص عضو
فصل دوم: شرایط قصاص عضو
بخش چهارم: اجرای قصاص
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اجرای قصاص نفس
فصل سوم: اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم: دیات
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم: ضمان دیه
فصل سوم: راههای اثبات دیه
فصل چهارم: مسئول پرداخت دیه
فصل پنجم: مهلت پرداخت دیه
فصل ششم: موجبات ضمان
فصل هفتم: تداخل و تعدد دیات
بخش دوم: مقادیر دیه
فصل اول: دیه نفس
فصل دوم: قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم: دیه مقدر اعضاء
مبحث اول: دیه مو
مبحث دوم: دیه چشم
مبحث سوم: دیه بینی
مبحث چهارم: دیه لاله گوش
مبحث پنجم: دیه لب
مبحث ششم: دیه زبان
مبحث هشتم: دیه گردن
مبحث نهم: دیه فک
مبحث دهم: دیه دست و پا
مبحث یازدهم: دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم: دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم: دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم: دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم: دیه پستان
فصل چهارم: قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم: دیه مقرر منافع
مبحث اول: دیه عقل
مبحث دوم: دیه شنوایی
مبحث سوم: دیه بینایی
مبحث چهارم: دیه بویایی
مبحث پنجم: دیه چشایی
مبحث ششم: دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم: دیه سایر منافع
فصل ششم: دیه جراحات
فصل هفتم: دیه جنین
فصل هشتم: دیه جنایت بر میت
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375

فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات داخلی
فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه قلب
فصل پنجم: جعل و تزویر
فصل ششم: محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم: تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
فصل یازدهم: ارتشا و ربا و کلاهبرداری
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت
فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشای سر
فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم: ورشکستگی
فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم: هتک حرمت منازل و املاک غیر
فصل بیست و هفتم: افترا و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی
فصل بیست و نهم: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
فصل سی‌ام: جرائم و رایانه‌ای مصوب 1388

بخش یکم: جرائم و مجازاتها
فصل یکم: جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم: شنود غیرمجاز
مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم: مسئولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم: سایر جرایم
فصل هشتم: تشدید مجازاتها
بخش دوم: آئین دادرسی
بخش سوم: سایر مقررات

نظرات

m
mr.zeynali .
1400/10/13

برنامه خوبه ولی باید ویرایش بشود ، وقتی گوشی زنگ میزنه باید از اول بری پیدا کنی!!

ه
هـ ص
1400/08/29

كي ان شالله بخش تعزيرات ،نخوايم رو گوشي نرم افزار ديگه ي نصب كنيم لطفا ساير قوانين خاص هم زحمتش بكشيد با بخش تغزيرات 🦉

h
hosein jahan
1400/08/02

ممنون از شما

ع
عیسی پاک بین
1400/07/05

سلام و عرض ادب خیلی خیلی ممنونم بابت سایت بسیار خوبتون ضمن خسته نباشید به شما بزرگواران ی خواهشی داشتم میشه خواهش کنم فایل صوتی آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم اجرا باآخرین اصلاحات سال 1398 رو هم تهیه وبار گذاری بفرمایید متشکرم

م
محمدصادق رمضانی
1400/05/22

سلام کاش قابلیت لایک کردن به هر ماده اضافه می شد تا در یک بخش جداگانه قابلیت دسترسی به موادی که برامون اهمیت داره اضافه میشد

m
mansoure aboutalebi
1400/05/10

سلام عاااااالیه واقعا بینظیره سپاااااااس بیکران 🌹🌹

ا
ابدلفضل کریمی
1400/04/14

سلام وقت بخیر من از قبل داشتم ولی اصلاحیه سال 99 بهش اضافه نشده یعنی باید پاک کنم و دوباره بخرم قانون رو؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.....

سلام وقت بخیر، نیازی به خرید مجدد نیست، باید نرم افزار را حذف کنید و مجدد نصب کنید،این ایراد در آپدیت بعدی حل خواهد شد که دیگر نیازی به حذف و نصب نباشد

آ
آریا محمدی
1400/03/21

سلام.آخرین اصلاحیات قانون مجازات مربوط‌به سال ۹۹هست.آیا آخرین اصلاحات اعمال شده؟

سلام، بله با اصلاحات سال 99 می باشد

س
ساسان محمدی
1400/03/21

سلام کی برزو رسانی می‌شود؟؟

سلام، این کتاب بروز شده است

N
Najmeh Soltanzadeh
1400/02/20

جزا رو به روز رسانی نمیکنید؟ همش چند ماده فقط تغییر کرده واقعا حیف اپلکیشن به این کاربردی که انقدر بی توجهی بهش کنید

با سلام، بروز رسانی انجام شده است

آ
آریا پاژ
1400/01/03

درود قابلیت افزایش سرعت برای من وجود ندارد... این دفعه دومی هستش که پیام میدم لطفا منو راهنمایی کنید. ممنونم...

با سلام، لطفا نسخه اندروید خود را بروزرسانی نمایید

ع
علی پارساپور
1399/09/05

منتظر بروز رسانی این محصول هستم تا آن را بخرم، سریع تر بروزش کنید. سپاس

f
fatemeh rastgoo
1399/07/16

سلام من قبلا اپلیکیشن داشتم و قوانین رو خریدم الان حذف شده باز نصب کردم و وارد حسابم شدم ولی قوانین دیگه برام باز نمیشه

سلام با همون شماره موبایلی که قوانین را خریداری کردید وارد شوید

ا
امین ثابت
1399/06/07

با سلام آیا برای بروز رسانی باید هزینه جدا پرداخت کنم؟

سلام خیر

م
محسن طلایی
1399/05/01

آیا پس از خرید هم برای بارگزاری فایل متن مواد نیاز به نت هست؟

خیر نیازی نیست

س
سیدقاسم سلمان نجاتی
1399/04/19

کارتون عالیه ان شاالله بروز رسانی زودتر انجام بشه

m
motahhareh famili
1399/04/16

ممنون از برنامه عالیتون کی قسمت مجازات ها بروز رسانی میشه مطابق قانون جدید

انشاالله بزودی آپدیت خواهد شد

ب
بهروز طیب
1399/03/02

درودوخسته نباشیدبه سازندگان این اپلیکیشن.اگه بقیه قوانین ومنابع آزمون وکالت روبزودی توبرنامه بذاریدکه بتونیم استفاده کنیم ممنون میشم مثل قانون امورحسبی، قانون مسوولیت مدنی،قانون شوراهای حل اختلاف.قانون ثبت اسنادوغیره.بازم تشکرازبرنامه عالیتون

س
ساسان محمدی
1399/01/12

سلام برنامه بسیار خوبی هست فقط اگه قرائت مواد سریعتر باشد بهتر هست برای تند خوانی خیلی کند مواد تلفظ میشوند

سلام قابلیت افزایش سرعت خوانش مواد در برنامه وجود دارد

ع
علی اقبالی
1398/10/16

یکجا و ارزون یا تخییف بدین

م
محمد فلاح
1398/09/14

هزینه هر کدوم از قانونها خیلی زیاده

ع
عبدالعزیز نوروزی نوزارع
1398/09/10

سلمکم الله عزیزان من، متشکرم

م
مجتبی حسینی
1398/09/01

عالی فقط اگ مواد رو با مثال بزاری عالیه

ص
صبا حیدری
1398/08/26

کتاب صوتی تستی روبیشتربزاریدممنون عالیه اپلیکیشن

از میان کتاب ها مشاهده همه