مجموعه آیین دادرسی مدنی

مجموعه آیین دادرسی مدنی

کتاب الکترونیکی

8,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.8
2 هزار

کتاب مجموعه آیین دادرسی مدنی به ترتیب فصول قانون آیین دادرسی مدنی در حد ملزومات داوطلبین آزمون های حقوقی به توضیح و تشریح مواد قانونی پرداخته است. این کتاب جهت جمع بندی قبل از آزمون های آزمایشی مطلوب ارزیابی می شود و می توان از آن به عنوان خلاصه درس آیین دادرسی مدنی قبل از آزمون های حقوقی استفاده کرد. همچنینی در انتهای کتاب جدولی طراحی شده است که تمامی مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی را با ذکر مستند قانونی به نمایش گذاشته است، که بسیار کاربردی و مهم می باشد.


از ویژگی های کتاب:

- توضح مواد قانونی به ترتیب فصول قانون آیین دادرسی مدنی؛

- توضیح وتشریح در قالب نمودار و جدول؛

- تبیین و تشریح سلیس و روان مواد قانونی؛

- ذکر مواد مرتبط از قوانین دیگر در خلال مباحث کتاب؛

- آراء وحدت رویه مرتط با مواد قانونی؛

- جدول مواعد آیین دادرسی مدنی؛

کلیات
باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
باب دوم - وکالت در دعاوی
قانون نظارت بر رفتار قضات
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دعوا و شرایط اقامه آن
فصل دوم - انواع دعاوی حقوقی
فصل سوم - دعاوی مالکیت و تصرف
فصل چهارم - دادخواست
فصل پنجم - تعیین خواسته و بهای آن
فصل ششم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
فصل هفتم - ایرادات
فصل هشتم - جلسه دادرسی
فصل نهم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
فصل دهم - امور اتفاقی (تأمین خواسته و دستور موقت)
فصل یازدهم - دعاوی طاری
فصل دوازدهم - تأمین دلیل و اظهارنامه
فصل سیزدهم - سازش و درخواست آن
فصل چهاردهم - رسیدگی به دلایل
باب چهارم - طرق شکایت از آراء
فصل اول - واخواهی
فصل دوم - تجدیدنظر
فصل سوم - فرجام خواهی
فصل چهارم - اعتراض شخص ثالث
فصل پنجم - اعاده دادرسی
باب پنجم - مواعد
باب ششم - داوری
باب هفتم - هزینه دادرسی و اعسار
پیوست 1 - جدول مواعد قانونی در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و...
پیوست 2 - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25
پیوست 4 - قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی
فهرست منابع

نظرات

l
leila sahraei
1400/08/07

بسیار عالی

از میان کتاب ها مشاهده همه