500 پرسش برگزیده جزای اختصاصی

500 پرسش برگزیده جزای اختصاصی

کتاب تستی

7,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3
2 هزار

این کتاب شامل 500 پرسش برگزیده جزای اختصاصی به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد.
پس از خرید این کتاب می توانید در بخش خودسنجی تست بزنید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه تشریحی را مشاهده نمایید.

نوع کتاب:تست
مولف:گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
ناشر:چتر دانش

فصل اول: سؤالات حدود

بخش اول: سؤالات مواد عمومی
بخش دوم: سؤالات جرائم موجب حد
فصل دوم: سؤالات قصاص نفس

بخش اول: سؤالات مواد عمومی
بخش دوم: سؤالات قصاص نفس
بخش سوم: سؤالات قصاص عضو
بخش چهارم: سؤالات اجرای قصاص
فصل سوم: سؤالات دیات

بخش اول: سؤالات مواد عمومی
بخش دوم: سؤالات مقادیر دیه
فصل چهارم: سؤالات تعزیرات و مجازتهای بازدارنده

بخش اول: سؤالات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
بخش دوم: سؤالات اهانت و سوء قصد به مقامات سیاسی
بخش سوم: سؤالات تهیه و ترویچ سکه ی قلب و جعل و تزویر
بخش چهارم: سؤالات محو یا شکستن مهر و پلمپ یا سرقت نوشته ها از اماکن دولتی،‌ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین و غصب عناوین و مشاغل دولتی
بخش پنجم: سؤالات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و تقصیرات و جرایم ارتکابی از سوی مأمورین دولتی
بخش ششم: سؤالات اختلاس، ارتشا، ربا و کلاهبرداری
بخش هفتم: سؤالات تمرد نسبت به مأمورین دولتی، هتک حرمت اشخاص و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
بخش هشتم: سؤالات جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، قسم، شهادت دروغ و افشای سر
بخش نهم: سؤالات سرقت تعزیری، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دهم: سؤالات تهدید و اکراه،‌ ورشکستگی، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات،‌ هتک حرمت منازل و املاک غیر، افترا و هتک حرمت، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
بخش یازدهم: سؤالات جرایم رایانه‌ای
کتاب دوم: پاسخنامه

فصل اول: پاسخنامه حدود

بخش اول: پاسخنامه مواد عمومی
بخش دوم: پاسخنامه جرائم موجب حد
فصل دوم: پاسخنامه قصاص نفس

بخش اول: پاسخنامه مواد عمومی
بخش دوم: پاسخنامه قصاص نفس
بخش سوم: پاسخنامه قصاص عضو
بخش چهارم: پاسخنامه اجرای قصاص
فصل سوم: پاسخنامه دیات

بخش اول: پاسخنامه مواد عمومی
بخش دوم: پاسخنامه مقادیر دیه
فصل چهارم: پاسخنامه تعزیرات و مجازتهای بازدارنده

بخش اول: پاسخنامه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
بخش دوم: پاسخنامه اهانت و سوء قصد به مقامات سیاسی
بخش سوم: پاسخنامه تهیه و ترویچ سکه ی قلب و جعل و تزویر
بخش چهارم: پاسخنامه محو یا شکستن مهر و پلمپ یا سرقت نوشته ها از اماکن دولتی،‌ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین و غصب عناوین و مشاغل دولتی
بخش پنجم: پاسخنامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و تقصیرات و جرایم ارتکابی از سوی مأمورین دولتی
بخش ششم: پاسخنامه اختلاس، ارتشا، ربا و کلاهبرداری
بخش هفتم: پاسخنامه تمرد نسبت به مأمورین دولتی، هتک حرمت اشخاص و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
بخش هشتم: پاسخنامه جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، قسم، شهادت دروغ و افشای سر
بخش نهم: پاسخنامه سرقت تعزیری، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دهم: پاسخنامه تهدید و اکراه،‌ ورشکستگی، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات،‌ هتک حرمت منازل و املاک غیر، افترا و هتک حرمت، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
بخش یازدهم: پاسخنامه جرایم رایانه‌ای

از میان کتاب ها مشاهده همه